16/11/2022
từ 07:30 – 16:30
điện một phần Khóm 5, Khóm 6 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Ấp Giồng Chát – Xã Liêu Tú – Trần đề – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 13:30
: Một phần ấp Mỹ Lợi A – TT.Huỳnh Hữu Nghĩa, ấp Mỹ Lợi B, Mỹ An, Mỹ Bình, Mỹ Ninh, Mỹ Thạnh, Mỹ Lợi C – xã Mỹ Tú, một phần ấp Phước Thọ C – xã Mỹ Phước – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần các ấp: Hòa Hinh, Hòa Thượng, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Châu Khánh, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

16/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp 19, ấp 20, ấp 23 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần các ấp: Dương Kiển, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Hòa Hưng, Hòa Bạch – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp Hòa Phú, Hòa Quới, Hòa Lợi – xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp Mang Cá – xã Đại Hải Điện lực Kế Sách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Thuộc khu vực Cty CP Cơ Khí Sóc Trăng, khu vực xưởng cưa 9B. Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 17:30
Một phần các ấp: Dương Kiển, Hòa Nhờ A, Hòa Nhờ B, Hòa Hưng, Hòa Bạch – xã Hòa Tú 2. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 09:30 – 11:00
Một phần ấp Trà Lây 1 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 09:40 – 12:30
Một phần Ấp Giồng Chát – Xã Liêu Tú – Trần đề – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 10:30 – 12:00
Bao gồm một phần các ấp: ấp 15, ấp 16/2 – xã Vĩnh Lợi, một phần Ấp 23 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 11:00 – 14:30
Một Phần Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 13:00 – 14:30
Một phần ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 13:00 – 15:00
Bao gồm một phần ấp 16/1 xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 13:00 – 16:30
Một phần Ấp Giồng Chát – Xã Liêu Tú – Trần đề – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 15:00 – 16:30
Một phần ấp Bưng Cóc – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 15:30 – 17:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp 17, ấp 19 – xã Vĩnh Thành; một phần ấp 18 – xã Tân Long, TXNN. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 13:00
một phần Khóm 2 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 09:00
Một phần ấp Bắc Dần – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần Ấp Nhà Thờ – Xã Trung Bình – Trần Đề Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 10:20
Một phần ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Khu vực ngừng cung cấp điện: Một phần ấp Hòa Thượng – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung. Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 14:00
– Một phần khóm : Châu Khánh, Trà Niên, phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

17/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần ấp Kiết Nhất A – xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần ấp Kiết Nhất B – xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Mất điện khách hàng DNTN Tấn Lợi, DNTN Tấn Lợi 1 thuộc ấp 9 – xã Trinh Phú. Điện lực Kế Sách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một hần xã Vĩnh Hải, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần đường Chông Chác (từ giáp nhà số 34 đến giáp nhà số 78). Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp Hòa Lộc 2 – xã Xuân Hòa Điện lực Kế Sách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Xã Đại Hải (trừ ấp Mang Cá) Điện lực Kế Sách

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Ấp 4, xã Châu Khánh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 09:30 – 11:00
Một phần ấp Bắc Dần – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Một phần Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Trần Đề Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 10:00 – 13:00
Một phần Ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:00 – 14:30
Một phần ấp Sóc Xoài – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:00 – 15:00
Một phần Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Trần Đề Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:30 – 15:30
Một phần Ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 15:00 – 16:30
Một phần ấp Rạch G – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 15:00 – 17:30
Một phần Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Trần Đề Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 15:30 – 17:30
Một phần Ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 07:30 – 14:00
một phần ấp Long An – xã Tân Long – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 07:30 – 15:00
Đường Sương Nguyệt Ánh (từ giáp nhà số 02 đến giáp đường Dương Kỳ Hiệp), Trần Quang Khải. Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Trần Đề – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 10:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp Rẫy Mới – Thị trấn Phú Lộc, ấp Giồng Chùa – Thị trấn Hưng Lợi. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 10:30
Ấp Trường Thành B – xã Trường Khánh – huyện Long Phú Điện lực Long Phú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần các ấp Tân Hòa B, Tân Hòa C, Tân Hòa A Mỹ Khánh A, Mỹ Khánh B – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần các ấp: Hòa Thọ, Hòa Đặng – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2 Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần ấp Tam Sóc A – xã Mỹ Thuận – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần ấp Thạnh An 4, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần ấp Thạnh An 4, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp Số 9 – Thị trấn Hưng Lợi, ấp Rẫy Mới, ấp Tà Niền – xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần Ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:30 – 12:00
Một phần Ấp Đại Nôn – Xã Liêu Tú – Trần Đề Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 09:50 – 12:00
Một phần Ấp Nam Chánh – Xã Lịch Hội Thượng – Trần Đề – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 10:30 – 12:30
Bao gồm một phần ấp Rẫy Mới – Thị trấn Phú Lộc Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 13:00 – 15:00
Bao gồm một phần ấp Tà Điếp C2 – xã Thạnh Trị. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 13:00 – 15:00
Một phần Ấp Giồng Chát – Xã Liêu Tú – Trần Đề Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Trường Lộc – xã Trường Khánh – huyện Long Phú Điện lực Long Phú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 14:00 – 17:30
Một phần các ấp Tân Hòa A, Tân Phước B – xã Long Hưng – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 14:30 – 17:30
Một phần Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 14:40 – 17:30
Một phần Ấp Tổng Cáng – Xã Liêu Tú – Trần đề Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 15:30 – 17:30
Bao gồm một phần ấp 21 – xã Thạnh Tân. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 07:30 – 14:00
Xã An Hiệp huyện Châu Thành StMột phần ấp Phước Thuận xã Phú Tân các ấp Chông Nô, Hòa Quới, xã An Ninh Ấp TRà Canh B, xã Thuận Hòa Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 07:30 – 14:30
Đường Quốc Lộ 1- phía Nghĩa trang Liệt sĩ (từ giáp Ngã ba Trà Men đến giáp ranh xã An Hiệp), Trần Quốc Toản. Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 10:30
Một phần ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 10:30
Một phần ấp Tiên Cường 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp 2, xã Châu Khánh, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 12:30
Một phần ấp Sóc Bưng, Phú Thành – xã Thạnh Phú. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Mất điện hoàn toàn Thị trấn Đại Ngãi và xã Song Phụng – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

19/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần ấp Hòa Hinh – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 16:00
một phần Khóm 1, Khóm 3 – Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Khu vực ấp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2, Phương An 1, Phương An 2, Phương An 3 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Khu vực ấp Phương Thạnh 1, Phương Thạnh 2, Phương An 1, Phương An 2, Phương An 3 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần Thị trấn Trần Đề – Huyện Trần đề – Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Ấp Khoang Tang, TT Long Phú, huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 08:00 – 16:30
ấp Phương Hòa 1, 2, 3, Phương Bình 1 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng Điện lực Mỹ Tú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 10:30 – 12:00
ấp Hưng Thới, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 10:30 – 14:00
Một phần ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 12:00 – 14:30
Một phần ấp An Hòa 1, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/11/2022
từ 07:30 – 14:00
Khách hàng Hiệp Thành Điện lực thành phố Sóc Trăng

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/11/2022
từ 10:00 – 16:30
Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 11:30
một phần Khóm 7 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp An Ninh 2 – Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 17:00
– Một phần ấp, Hòa Giang, Thạch Sao, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.- Một phần ấp Mỹ Thanh, Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp