21/11/2022
từ 07:30 – 10:00
Một phần các ấp: Sóc Bưng, Phú Thành – xã Thạnh Phú; một phần các ấp: Hòa Khanh, ấp Ngọn – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 11:30
một phần Khóm 7 – Phường 1 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 16:00
đường Trần Văn Bảy (từ giáp nhà số 130, 165 đến giáp đường Lê Duẩn), Lê Duẩn (từ giáp đường Lê Hồng Phong đến đường 30/4). Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 10:30
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần ấp Chợ Cũ – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần ấp Thạnh Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần ấp Thạnh Đức – xã Long Đức – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp An Ninh 2 – Thị trấn An Lạc Thôn Điện lực Kế Sách

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 17:00
– Một phần ấp, Hòa Giang, Thạch Sao, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.- Một phần ấp Mỹ Thanh, Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 17:30
Một phần thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 10:00 – 12:30
Một phần các ấp: Hòa Khanh, ấp Ngọn – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 10:30 – 12:00
Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 11:00 – 13:30
Một phần ấp Cổ Cò – xã Ngọc Tố. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 12:30 – 15:00
Một phần ấp Đào Viên – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần ấp Vĩnh Xuyên – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần ấp Vĩnh Xuyên – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 15:00 – 17:30
Một phần ấp Đào Viên – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 13:00
Đường Mạc Đĩnh Chi (từ giáp đường Phan Đình Phùng đến giáp đường Lê Duẫn), Lê Duẩn (từ giáp đường Mạc Đĩnh Chi đến giáp đường Lý Thường Kiệt). Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 16:00
Đường Vành Đai 1 (Từ số nhà 01 đến số nhà 224). Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 16:30
một phần ấp Vĩnh Đồng – xã Vĩnh Quới – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 12:30
Một phần các ấp: Châu Thành, Hòa Mỹ – thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 12:30
Một phần Ấp Đặng Trung Tiến, Xã An Thạnh Đông Điện lực Cù Lao Dung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Ấp 1, ấp 2, ấp 3 TT Long Phú, huyện Long Phú.Ấp Nước Mặn 1, xã Long Phú Điện lực Long Phú

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Ấp Bờ Đập, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần Ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Bao gồm một phần các ấp: ấp 13 – xã Vĩnh Lợi, ấp 23 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần ấp Xẻo SU xã Lai Hòa Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần các ấp: Thuận Hòa, Bình Hòa Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần ấp Hòa Hinh – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 17:30
Ấp Thanh Liêm, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:30 – 15:00
Ấp Mỹ Yên, một phần ấp Mỹ Tân, An Phú Đông – xã Nhơn Mỹ Điện lực Kế Sách

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 12:00 – 17:30
Một phần Ấp Đặng Trung Tiến, Xã An Thạnh Đông Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:00 – 16:30
Một phần các ấp: Châu Thành – thị trấn Mỹ Xuyên Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 13:30 – 18:00
Ấp Bưng Chông, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:00 – 07:30
Đường Hùng Vương (từ giáp nhà số 69 đến giáp nhà số 161). Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 10:00
Một phần các ấp: Hòa Khanh, Thạnh Hòa – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 07:30 – 10:00
Ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 07:30 – 10:30
Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 07:30 – 10:30
Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 15:00
một phần khóm Tân Thạnh – Phường 2 – thị xã Ngã Năm. Điện lực Ngã Năm

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 10:00
ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 10:30
ấp Thạnh An 4, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Cá xã Phú Tân, Phú Tâm, huyện Châu Thành ST Điện lực Châu Thành

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

23/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần ấp Thạnh Lợi – thị trấn Mỹ Xuyên. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 12:30
Một phần các ấp: Hòa Đặng, Lê Văn Xe, Hòa Lời – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần các ấp: Hòa Đặng, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Một phần các ấp: Hòa Đặng, Lê Văn Xe – xã Ngọc Đông. Điện lực Mỹ Xuyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần khóm Kinh Ven phường Khánh Hòa, TXVC Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần ấp Trường An – xã Trường Khánh, ấp Phú Trường – xã Phú Hữu – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần các ấp 23 – xã Vĩnh Thành. Điện lực Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: A2, Tân Thắng, Tân Phước – xã Thạnh Tân, ấp Tân Nghĩa, Tân Lộc – xã Lâm Tân. Điện lực Thạnh Trị

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: Trà Do, Kiết Lợi, Kiết Thống, Kiết Bình – xã Lâm Kiết. Điện lực Thạnh Trị

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: Tà Điếp C1, Tà Lọt A, Mây Dốc, 22, Kinh Cùi, Tà Lọt C – xã Thạnh Trị Điện lực Thạnh Trị

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Bao gồm một phần các ấp: ấp Xa Mau 1, Xa Mau 2, Rẫy Mới – thị trấn Phú Lộc; thị trấn Hưng Lợi (ngoại trừ một phần các ấp: Số 8, Số 9, Giồng Chùa); xã Châu Hưng (ngoại trừ một phần các Ấp: 13, 23), Điện lực Thạnh Trị

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Mất điện một phần ấp Cái Quanh, ấp Cái Đường – xã Tân Thạnh – huyện Long Phú. Điện lực Long Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 09:30 – 12:00
Ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 10:00 – 12:30
Một phần các ấp: Thạnh Hòa, Thạnh An, Hòa Khanh – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 10:00 – 13:00
ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 10:15:00 – 12:00
Ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 10:15:00 – 12:30
ấp Thạnh An 3, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 11:30 – 12:30
Đường Hùng Vương (từ giáp nhà số 69 đến giáp nhà số 161). Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 12:30 – 15:00
Một phần ấp Huỳnh Phẩm – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:00 – 15:00
Ấp Bưng Buối, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:00 – 15:30
Ấp Giồng Chùa, TT Trần Đề, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:30 – 16:00
ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Thới Thuận, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 14:40 – 17:00
Ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 15:00 – 17:30
Một phần ấp Thạnh An – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 15:10 – 17:30
Ấp Giồng Chùa, TT Trần Đề, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 07:00 – 08:00
Một phần ấp Ninh Thới – xã Thới An Hội; mộtphần ấp An Thạnh – xã An Lạc Tây. Điện lực Kế Sách

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 07:30 – 09:30
Không Điện lực Châu Thành

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

24/11/2022
từ 07:30 – 10:00
Một phần ấp Thạnh Bình – xã Thạnh Quới. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 10:00
Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 07:30 – 10:00
Ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề. Điện lực Trần Đề

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:45:00 – 09:45:00
Một phần Ấp Phạm Thành Hơn B, Xã An Thạnh 2 Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:45:00 – 09:45:00
Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1 Điện lực Cù Lao Dung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 11:00
Một phần ấp Phụng Hiệp, xã An HiệpMột phần ấp Phú Ninh, xã An Ninh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 11:30
thuộc các đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ giáp nhà số 288, 333 đến giáp ranh xã An Ninh), Sóc Vồ, khu vực khóm 2, khóm 4 phường 7, khu vực ấp Phú Ninh. Điện lực thành phố Sóc Trăng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 11:30
ấp Trà Lây 1, Trà Lây 2, Bố Liên 1, Bố Liên 2, Tà Ân B, Tà Ân A1, Tà Ân A2 – xã Thuận Hưng, ấp Tam Sóc A – xã Mỹ Thuận, ấp Béc Tôn – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng. Điện lực Mỹ Tú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 13:30
Một phần các ấp: Hiệp Hòa, Thạnh Hòa – xã Gia Hòa 2. Điện lực Mỹ Xuyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 15:00
– Một phần khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 16:00
– Một phần các ấp: Xẻo Cóc, Xẻo Xu, Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật