21/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần thôn Mỹ Bắc xã Nam Ninh Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 12:00
– Mã trạm – tên trạm: 030240127 – 474/132 Trần Phú – Mã trạm – tên trạm: 030240180 – 474/141 Nguyên Thái – Mã trạm – tên trạm: 030220170 – 472/103/3 Bơm G3 Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Công Trứ, Vạn Kiếp 1, 2 Điện Lực Đà Lạt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:30 – 12:00
Các thôn R’lơm, K’lót thuộc xã Tu Tra Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 06:00 – 14:00
Một phần TDP 3 TT Phước Cát Điện Lực Cát Tiên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần TDP 10 TT Cát Tiên Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 14:00
– Mã trạm – tên trạm: 030240249 – 474/153/27/3 KH Lâm Thị Yến- Mã trạm – tên trạm: 030260305 – 476/116 Nguyễn Văn Cừ – Mã trạm – tên trạm: 030260240 – 476/115/7A/5 Lộc Phát – Mã trạm – tên trạm: 030260250 – 476/115/8 Trần Bình Trọng – Mã trạm – tên trạm: 030220010 – 472/24 Lộc Sơn Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần thị trấn Nam Ban, xã Đông Thanh Điện Lực Lâm Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 14:00
– Mã trạm – tên trạm: 030260230 – 476/105 UB Lộc Phát- Mã trạm – tên trạm: 030260022 – 476/49/8/4/30 Hồ Nam Phương – Mã trạm – tên trạm: 030220325 – 472/123/59 Lý Thường Kiệt Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần thôn 1 xã Quảng Ngãi Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần Thị trấn Đinh Văn, Tân Hà, và các xã Hoài Đức, Tân Thanh, Liên Hà, Đan Phượng, Liên Hà Điện Lực Lâm Hà

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần Thị trấn Đinh Văn, Tân Hà, và các xã Hoài Đức, Tân Thanh, Liên Hà, Đan Phượng, Liên Hà Điện Lực Lâm Hà

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

23/11/2022
từ 08:30 – 15:30
Xã Đa Nhim, Đa Chais – Huyện Lạc Dương Điện Lực Lạc Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần thôn Tân Xuân xã Gia Viễn Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 06:00 – 14:00
Một phần TDP 3 TT Phước Cát Điện Lực Cát Tiên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 07:30 – 09:30
– một phần thôn G’răng Gọ thuộc xã Ka Đơn. Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 14:00
– Mã trạm – tên trạm: 030280150 – 478/101/10 Nausri & 030280227 – 478/113/7 Lộc Nga Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Toàn bộ xã Gia Lâm Điện Lực Lâm Hà

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 09:30 – 11:30
– một phần xã Ka Đơn. Điện Lực Đơn Dương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Một phần thôn 1 xã Đức Phổ Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 08:00 – 12:00
– Mã trạm – tên trạm: 030240022 – 474/105/10/1 Thiện Phương- Mã trạm – tên trạm: 030240125 – 474/122/8 Nguyễn Trung Trực – Mã trạm – tên trạm: 030240654 – 474/268/59 Blaosere – Mã trạm – tên trạm: 030240709 – 474/268/19/18 Blaosere Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 08:00 – 15:00
– Mã trạm – tên trạm: 030200403 – 478/6/119/17 Lộc Nam & 030200404 – 478/6/119/48 Lộc Nam- Mã trạm – tên trạm: 030280254 – 478/142/21A/8 Lộc An Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 12:00 – 14:00
— Mã trạm – tên trạm: 030240691 – 474/268/88/7 Blaosrê- Mã trạm – tên trạm: 030240695 – 474/268/100 BlaoSre – Mã trạm – tên trạm: 030240111 – 474/105/58 Thiện Phương Điện Lực Bảo Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

25/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Một phần thôn 2 xã Đức Phổ Điện Lực Cát Tiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp