21/11/2022
từ 07:30 – 12:00
-Mất điện một phần khu vực ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 16:30
-Khu vực khách hàng: trạm 3 KDC ẤP 7 Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 07:30 – 16:30
-Khu vực khách hàng: trạm cầu Độn (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Khu vực trạm Bình Hòa7-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Ấp Chiến Thắng xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực Bên trái đường DT 743C từ Ngã 3 Đông Tân đến ngã 3 Yazaky – phường Dĩ An – TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 10:30 – 12:30
Khu vực trạm Khánh Bình 8-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:00 – 15:00
Khu vực trạm Nhà Thờ Khánh Bình 4-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:00 – 16:30
-Mất điện một phần khu vực ấp 6, xã Tân Long, huyện Phú Giáo Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 15:30 – 17:30
Khu vực trạm Ông Đông 7-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:00 – 09:00
Khu vực trạm Đình Bình Chánh 2-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:00 – 13:00
– Khu vực đường 30/4, lưới hạ thế thuộc trạm Võ Minh Đức 1, phường Chánh Nghĩa (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:00 – 17:00
– Khu vực đường 30/4 lưới hạ thế thuộc trạm Cẩm Tú và trạm Trường Hưng 2, phường Chánh Nghĩa (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 12:00
-Mất điện một phần khu vực ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 12:30
-Khu vực khách hàng: trạm 15 KDC ẤP 1 Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:30 – 16:30
-Khu vực khách hàng: trạm 10 KDC 2A Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 07:30 – 16:30
-Khu vực khách hàng: trạm 4 KDC 2A Thới Hòa (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 08:00 – 10:00
– Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai lưới hạ thế thuộc trạm Nguyễn Thị Minh Khai 4, phường Phú Hòa (TDM). Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu phố 3 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu phố 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu phố 7 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực KDC Bình Đường – phường An Bình – TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:30 – 11:30
Khu vực trạm Cầu Bà Kiên 2-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 10:00 – 12:00
– Khu vực đường Lê Thị Trung lưới hạ thế thuộc trạm Khu Cơ Quan 1, phường Phú Lợi (TDM). Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 12:00 – 14:00
Khu vực trạm Cầu Khánh Vân 2-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:00 – 16:30
-Mất điện một phần khu vực ấp 1, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Khu phố 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Bến Tranh xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Cần Giăng xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Thanh Tân xã Thanh An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 14:00 – 16:00
Khu vực trạm Ngã 3 Khánh Vân 3-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 16:00 – 18:00
Khu vực trạm Khánh Vân 10- Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 12:00
-Mất điện một phần khu vực ấp Đồng Chèo, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 16:30
-Khu vực khách hàng: Trạm Ấp 10 Bưng Cầu (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 12:00
– Khu vực đường Nguyễn Thái Bình lưới hạ thế thuộc trạm Bình Điềm 4, phường Phú Hòa (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Ấp Tân Hòa xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực Bên trái đường Liên Huyện từ Đường Tân Thiều đến đường Nguyễn Thị Tươi – phường Tân Bình – TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:00 – 16:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Đồng Chèo, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 06:30 – 17:00
– Khu vực đường Bùi Quốc Khánh từ ngã 3 đường 30/4 – đướng Bùi Quốc Khánh đến ngã 3 đường Bùi Quốc Khánh – đường Lò Chén, đường Lào Cai, các trạm DNTN Nguyễn Tố Mỹ, DNTN Bảo Hưng, Viễn thông Chánh Nghĩa, Kim Sanh, phường Chánh Nghĩa. (TDM). Điện lực Thủ Dầu Một

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 07:30 – 12:00
-Mất điện một phần khu vực khu phố Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 16:30
-Khu vực khách hàng: Trạm KDC Biconsi Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 07:30 – 16:30
-Khu vực khách hàng: Trạm Lò Đường Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 08:00 – 11:30
Khu vực trạm Bơm Long Hội-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Núi Đất xã Định Thành (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Tha La xã Định Thành (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Ấp Yên Ngựa xã Định Thành (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 14:30
Khu vực trạm trạm xá Thái Hòa 2-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực bên phải Quốc Lộ 1K từ Ngã 3 Cây Lơn đến công ty SGX – phườngĐông Hòa- TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 13:00 – 16:30
-Mất điện một phần khu vực khu phố Bàu Hốt, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Rạch Kiến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Xóm Bến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Xóm Bến xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 13:00 – 17:00
Ấp Xóm Lẫm xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp