07/11/2022
từ 06:00 – 07:00
-Mất điện một phần khu vực Ấp Long Hưng, Ấp Mương Đào, ấp Bà Phái, ấp Bưng Thuốc, ấp Bến Sắn xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

07/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Khu vực trạm HTX NN Tân Mỹ 6-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

07/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Ấp An Phước xã Định An (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực Đường Số 2, 3 Khu TĐC Thành Lễ – phường Dĩ An – TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07/11/2022
từ 08:30 – 13:30
-Mất điện một phần khu vực ấp 2, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/11/2022
từ 07:00 – 15:00
– Khu vực đường Phan Đăng Lưu, đường ĐX 089, đường ĐX 100 từ ngã 4 Võ Cái đến Chợ Bưng Cầu, các trạm Công ty Phi Hiếu, Trường Tiểu Học Nguyễn Hiền, Home Design Furniture Công ty TNHH A.P, Thiên Nga, Lông Mi Aesthetic Korea, Gỗ Phát Thịnh và nhánh rẽ Thiên Nga, phường Hiệp An (TDM). Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 07:30 – 12:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 07:30 – 12:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 07:30 – 16:30
T4 TĐC MP2 Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/11/2022
từ 07:30 – 16:30
T7 KDC 2A TH Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

08/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Khu phố 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 08:00 – 13:00
-Khu vực khách hàng: trạm Tân Thuận Tiệp, Mộc Dương, Gỗ M-T, Trời Cho Gỗ, nguyễn Văn Hùng, Tiến Tuấn, Chống Chăn Mừng, Gỗ Việt 1,2,3,4 (Bến Cát) Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Khu vực trạm Vĩnh Lợi 2-Phường Vĩnh Tân (Tân Uyên) Điện Lực Tân Uyên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực Bên trái đường DT 743C từ Ngã 3 Đông Tân đến ngã 3 Yazaky – phường Dĩ An – TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 13:00 – 17:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08/11/2022
từ 13:00 – 17:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/11/2022
từ 07:30 – 12:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/11/2022
từ 07:30 – 16:30
Trạm An Thành Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/11/2022
từ 07:30 – 16:30
Trạm Ấp 1 An Điền 3 Điện lực Bến Cát

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

09/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Ấp Đồng Bà Ba xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Ấp Đồng Bà Ba xã Long Hòa (Dầu Tiếng) Điện Lực Dầu Tiếng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/11/2022
từ 08:00 – 15:00
– Khu vực đường Phan Đình Giót, đường Thích Quãng Đức lưới hạ thế thuộc trạm Chùa Long Thọ, phường Chánh Nghĩa (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

09/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Khu vực đường Lê Văn Mầm – phường Tân Đông Hiệp- TP Dĩ An Điện Lực Dĩ An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/11/2022
từ 13:00 – 17:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

10/11/2022
từ 07:00 – 14:00
– Khu vực đường Trần văn Ơn từ trường mẫu giáo Tuổi Ngọc đến trường Đại Học Thủ Dầu Một các trạm: KS Alizabeth, HKD Zcity, HKD T1 Gaming II, Đại học TDM Trường Tiểu Học Phú Hòa, Trung Học Sư phạm 2, Thiết bị Trường học, phường Phú Hòa (TDM) Điện lực Thủ Dầu Một

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/11/2022
từ 07:30 – 12:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/11/2022
từ 07:30 – 12:30
-Mất điện một phần khu vực ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Điện lực Bàu Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/11/2022
từ 07:30 – 16:30
Trạm 6 KDC Ấp 6 Thới Hòa Điện lực Bến Cát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp